Water for Toubacouta, een website project dat ons nauw aan het hart ligt. Wij steunen het project met de oplevering van hun website.

Ons team heeft de voorbije weken hard gewerkt om de site vorm te geven. Met de website willen we het project ‘Water for Toubacouta’ in Senegal ondersteunen en aandacht geven.

Water for Toubacouta installeert waterputten in het dorp om water voor iedereen toegankelijk te maken. Verder steunen ze de kinderen door opleidingen en medische kosten te financiëren.

Op de website vind je alle info over het project, de geleverde bijdrages en de verdere stappen die ondernomen gaan worden.

Wil je het project graag op de voet volgen of ondersteunen? Kijk gerust eens op de site!
Website Water for Toubacouta