Minder naar de dokter

Wanneer een uitzendkracht - 'interimmer' in de volksmond - bij een bedrijf gaat werken, is er vaak een doktersonderzoek nodig om te bepalen of iemand geschikt is voor een werkpost.

Bij uitzendkrachten gebeurt het wel eens dat ze verschillende jobs per jaar hebben, vaak via verschillende werkgevers. Daarom moeten ze ook regelmatiger naar de arbeidsarts, omdat de verschillende uitzendbedrijven niet van elkaar weten of de uitzendkracht al naar de dokter geweest is voor een specifiek risico.

Om deze reden heeft Analyz-it voor Preventie & Interim een centrale databank mogen ontwikkelen zodat een uitzendkracht niet meerdere keren naar de dokter moet om hetzelfde te laten onderzoeken.

De Centrale Gegevensbank van www.pi-m.be bevat informatie over de nog geldige arbeidsgeschiktheden van uitzendkrachten, met respect voor de privacy van de uitzendkracht. Als uit een opzoeking in de Centrale Gegevensbank blijkt dat de uitzendkracht (nog) arbeidsgeschikt is voor alle gezondheidsrisico’s van die werkpost, dan kan de uitzendkracht onmiddellijk aan de slag, zonder opnieuw bij de arbeidsarts te moeten langsgaan.

Op deze manier helpt de Centrale Gegevensbank om dubbele medische onderzoeken te voorkomen.

4-delige webtoepassing

Beheerstuk voor Preventie & Interim: PI kan bepalen wie toegang krijgt tot de databank. Zij zijn de hoofdbeheerders van de toepassing.

De interimkantoren:  De consulenten kunnen opzoekingen in de database uitvoeren. Kantoorverantwoordelijken kunnen hun eigen consulenten beheren.

Rapportering: We hebben een Microsoft Reporting Server opgezet met Analysis Services. Dat zijn Excel draaitabellen waarvan de berekeningen op de server gebeuren. Deze snelle rapporteringstool geeft real-time inzicht in de cijfers. Zo is de evolutie van het gebruik van de databank en het effect ervan snel zichtbaar.

API voor externe diensten: Arbeidsartsen die aangesloten zijn bij een externe dienst doen de medische onderzoeken. Zij bepalen dus of een uitzendkracht geschikt is voor een werkpost. De externe diensten zorgen voor de overdracht van deze onderzoeksresultaten naar de database via een API die wij mochten ontwikkelen.


Ook interesse in een online databank?
Neem dan contact op met Analyz-it.

Je kan ons steeds een e-mail sturen of ons telefonisch bereiken via 011 74 36 76. Je kan natuurlijk ook altijd ons contactformulier invullen.