Omdat ATL Renting over heel Europa actief is, werd de keuze gemaakt om 7 websites te lanceren: België, Nederland, Duitsland, Slovakije, Polen en Roemenië.

Iedere website werd voorzien met ons standaard CMS-systeem. De websites worden gevoed met de producten uit een centrale online databank die we ook voor ATL Renting bouwden.

Enkele pagina's uit hun website:


Een website laten bouwen?

Wil je een website laten bouwen al dan niet gekoppeld aan een online databank? Neem dan gerust contact op voor meer informatie.

Neem contact op voor meer info