Meer dan 70% stijging voor zwembad.be

Ook in 2018 mochten we voor het tweede jaar op rij aan de slag voor Willy Naessens Zwembaden en kregen we de opdracht om een stevige verhoging van de webshop omzet te realiseren.

Om dit te bereiken, kregen we een verhoging van het budget en werkuren om de omzetgroei te volbrengen.

We hebben in 2018 de meerderheid van het budget toegewezen aan de belangrijkste maanden voor zwembadproducten. In april begon het seizoen goed en dat heeft tot en met augustus geduurd. Het kort opvolgen van de campagnes en het opsporen en aanpakken van zoekwoorden met een lagere ROI, leidde tot mooie resultaten die de cijfers van 2017 overstegen. De focus werd enerzijds gelegd op producten die een groot volume hadden en anderzijds op producten die een hoge opbrengst hadden. Met de focus op deze combinatie werd er een stijging van ongeveer 73 % in de omzet uit Google AdWords gerealiseerd. Het mooie weer zorgde ook voor een verhoging in de behoefte naar zwembadproducten.

Hieronder vindt u een grafiek met alle bestellingen die uit Google AdWords voortkwamen. We vergelijken 2017 met 2018. Je kan duidelijk zien dat de resultaten in 2018 hoger liggen dan in 2017.

Grafiek bestellingen vanuit Google AdWords 2017 vs. 2018:

willy naessens online marketing

De volgende grafiek toont de totale omzet van 2017 in vergelijking met 2018. Je kan zien dat de omzet in 2018 gestegen is ten opzichte van 2017.

Grafiek totale omzet 2017 vs. 2018:

willy naessens online marketing

SEO advies en usability optimalisaties

Begin april ging de nieuwe webshop online. Onze taak was duidelijk, zorgen dat de nieuwe webshop op SEA- en SEO-vlak beter presteerde dan de vorige webshop.

online marketing willy naessens

Marketing voor de nieuwe webshop

Vóór de nieuwe webshop gebouwd werd, hebben we eerst een SEO-audit en een usability analyse uitgevoerd. Zo werd het duidelijk op welke vlakken dat de nieuwe webshop beter moest scoren dan de vorige webshop.

Nadat de nieuwe webshop eenmaal online stond, hebben we een SEO-scan uitgevoerd om de laatste issues weg te werken. Het resultaat is een mooie webshop die scoort in Google en bij de zwembadliefhebbers 😉!

De onderstaande grafiek toont de totale bezoekers op de website, we vergelijken 2017 met 2018 en kunnen besluiten dat er in 2018 meer bezoekers zijn.

Grafiek totale bezoekers 2017 vs 2018:

willy naessens online marketing

Marketing resultaten 2018 website swimmingpools.be

Ook voor de website voeren wij online marketing uit. Voor 2018 kregen we dan ook de opdracht om een stevige verhoging van de website aanvragen te realiseren.

Net zoals we deden voor de webshop, hebben we voor de website de focus gelegd op de belangrijkste maanden. Hierdoor hebben we een stijging in aanvragen van ongeveer 23 % kunnen volbrengen.

De onderstaande grafiek toont de totale zwembadaanvragen via de website, we vergelijken 2017 met 2018 en we kunnen besluiten dat er in 2018 meer aanvragen waren.

Grafiek totale aanvragen 2017 vs 2018:

willy naessens online marketing


Ook een professionele marketingcampagne op maat?

Neem Vrijblijvend contact op