Voor Oresto Food Partners ontwikkelden we meer dan 10 B2B webshops, gebaseerd op 1 centrale productdatabase.  In zo'n webshop kan een grossier (= een Oresto Food Partners lid) zijn klanten toegang geven tot zijn eigen gepersonaliseerde webshop. De klanten kunnen dan via deze webshop hun producten snel en eenvoudig bestellen.

Het assortiment van een grossier bestaat voor 90% uit producten die in de centrale databank aanwezig zijn en voor 10% uit eigen producten. De eigen producten staan niet in de centrale databank, en worden volledig door de grossier aangeleverd.

Automatische synchronisatie

Het doel was om zo weinig mogelijk extra werk te hebben bij het opzetten van een webshop voor een grossier. Daarom zouden we alle informatie van de centrale producten willen hergebruiken en enkel voor de eigen producten zouden we bijkomende informatie willen aanleveren.

Hiervoor hebben we een synchronisatie-programma ontwikkeld voor elke deelnemende grossier. Dit programma maakt verbinding met het ERP-systeem, en vergelijkt de producten met de centrale database. Voor de meeste producten wordt een koppeling gemaakt met het centraal beheerde product, en voor de eigen producten synchroniseren we meer gegevens. Deze synchronisatie gebeurt volledig automatisch. Ook webshop bestellingen worden automatisch opgehaald en in het ERP ingevoerd.

Dag en nacht

Deze synchronisatie verloopt grotendeels 's nachts via een scheduled task.
Overdag gebeuren er kleinere synchronisaties zoals prijsaanpassingen en het doorgeven van bestellingen.

Wanneer er informatie ontbreekt in het ERP wordt dit ook automatisch geregistreerd en teruggestuurd naar het ERP. Zo kan de ontbrekende data aangevuld worden tegen de volgende synchronisatie.


Meer weten over webapplicaties op maat?
Neem dan contact op met Analyz-it

Je kan ons steeds een e-mail sturen of ons telefonisch bereiken via 011 74 36 76.

NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFO